Compliance Norge AS er et nystartet konsulentselskap med fokus på governance, risikostyring og compliance for den finansielle sektor.

Vi har lang erfaring fra operative stillinger og som konsulenter innen banker, Finanstilsynet, megler- og forvaltningsselskaper i Norge og i Tyskland.

Cecilie Lind

Senior Rådgiver

Høyt kvalifisert leder og konsulent med 35 års erfaring fra den finansielle industri i Tyskland og Norge. Arbeidsområder er porteføljeforvaltning, salg, ledelse, compliance og risikostyring. Lang erfaring fra store systemer som SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regulativt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforvalting og investeringsbanker. Også omfattende erfaring som styremedlem i selskaper tilknyttet banker og investeringsselskaper.

Mob. +47 918 95 500

SENIOR RÅDGIVER bank og finans

Stein Aage Bless

Senior Rådgiver

Stein Aage har mer enn 25 års erfaring fra bank og finans, der de siste 10 årene har vært som konsulent i ulike konsulentselskaper. Arbeidsområder inkluderer blant annet governance, risikokontroll og compliance, med omfattende erfaring fra konsesjonssøknader til Finanstilsynet, utarbeidelse av styrende dokumenter og utredninger og opplæring i forhold til ulike regelverk.

Mob. +47 906 34 379

Tjenester

Utkontraktering av risiko og compliance funksjonen

Interimløsninger

Compliance revisjon/DD prosesser

Prosjekter/utredninger

Opplæring av ansatte og ledelse

Personvern og tiltak mot Hvitvasking og terrorfinansiering

Løpende risk og compliance støtte

Konsesjonssøknader/styrende dokumenter/rutiner

Prosessdokumentasjon

Kontakt oss for
Governance, Risikostyring og Compliance i Oslo

Compliance Norge AS Henrik Ibsens gate 90 0255 Oslo
Close Menu